Tillfälligt systemfel

Påverkar ränteberäkning på Stiftelsers konto/depå.

Avser enbart stiftelser med klientmedelskonto hos Meriti Stiftelsetjänst.