Vi fyller 1 år hos Meriti koncernen

Finanskoncernen MERITI AB förvärvar Stiftelsetjänst AB från PRI