Vi fyller 1 år hos Meriti koncernen

Välkommen till Meriti Stiftelsetjänst!

Finanskoncernen MERITI AB förvärvar Stiftelsetjänst AB från PRI